Договір про користування

Відповідно до Цивільного кодексу України (ст. 634) цей документ є  публічною офертою та договором приєднання. Використовуючи Платформу або отримуючи до неї доступ Користувач Платформи, Учасник Платформи беззастережно приймає ці Правила, які періодично оновлюється відповідно до умов цих Правил.

 1. Загальні положення
  1. Ці Правила є обов'язковим до виконання юридичним документом, в рамках і на умовах якого Користувач та/або Учасник Платформи має право користуватися веб- сайтом за посиланням http://cityip.org.ua (надалі — Платформа) та/або використовувати його контент (інформаційне наповнення, функції, сервіси, тощо).
  2. Відповідно до цієї Угоди БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГО «Громадська рада смарт сіті» (код ЄДРПОУ: 39562189, Київ, Вул,Замковецька 104-а, надалі — Адміністратор) зобов'язується надати Користувачеві та/або Учаснику Платформи інформаційні послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), пов'язані з функціонуванням Платформи.
  3. У розумінні даної Угоди використовуються такі терміни та визначення:
   1. Адміністратор — ГО «Громадська рада смарт сіті».
   2. Портал — веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за посиланням http://cityip.org.ua (надалі — Плаформа).
   3. Контент — інформаційне оформлення Платформи, що включає в себе в тому числі але не виключно: текст, програми, музику, звуки, фотографії, графічні зображення, відео, повідомлення та інші матеріали.
   4. Аккаунт — обліковий запис Учасника створений в момент реєстрації на Платформі, що дозволяє Адміністратору ідентифікувати (авторизувати) кожного Учасника за допомогою унікального логіна і пароля, контактної інформації Учасника та визначення географічного розташування — сукупності даних, необхідних для користування всіма можливостями платформи. Логін і пароль для доступу до Аккаунту визначаються Користувачем самостійно при реєстрації і можуть бути змінені їм в порядку, описаному в розділі 2.10 цих Правил.
   5. Користувач — будь-яка фізична особа або юридична особа, яка зайшла на Платформу (надалі — Користувач) для ознайомлення з інформацією.
   6. Учасник — це користувач Платформи, який належним чином зареєстрував Аккаунт на Платформі і додав інформацію на Платформу у вигляді опису проекту, ідеї (аудіовізуальні твори, фотографії, тощо), пропозиції щодо їх реалізації, бере участь в обговоренні та голосуванні за проекти, ідеї, пропозиції.
   7. Персональна сторінка Учасника (Профіль) — розділ Платформи, що містить частину розміщеної в Акаунті інформації, в тому числі, але не виключно, про проекти, ідеї Учасника, його пропозиціі, коментарі тощо, доступної для ознайомлення іншим Користувачам, Учасникам. Профіль використовується в цілях розміщення Учасником своїх проектів. Повна інформація про Профіль Учасника доступна виключно Модератору Платформи.
   8. Проект — це відповідно оформлена пропозиція щодо вирішення чітко визначеної міської проблеми та/або пропозиція щодо розвитку визначеної сфери життя міста, які створені Учасником Платформи.
   9. Голосування — це «лайк» (натискання на кнопку «+») чи «дизлайк» (натискання на кнопку «-») за запропоновані проекти, ідеї, чи висловлену думку Учасника.
 2. Користування платформою. Реєстрація користувачів
  1. Користування Платформою можливе тільки за умови згоди з умовами цих Правил і приєднання до них в порядку, передбаченому Правилами. Для можливості використання основного функціоналу Платформи Користувач створює Аккаунт (реєструється на Платформі).
  2. Реєстрація на Платформі здійснюється шляхом заповнення Анкети реєстрації на Платформі.
  3. Для реєстрації Користувач зобов'язується вказати в Анкеті реєстрації достовірну і повну інформацію про себе, в тому числі прізвище, ім'я, стать, місце проживання та контактну інформацію, визначити пріоритетні сфери, якими прагне займатися, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
  4. У разі неможливості коректної реєстрації Користувача через те, що під його акаунтом (мається на увазі за його особистими даними: прізвище, ім'я, стать, місце проживання, контактна інформація вже зареєстрована інша особа або іншу помилку системи, він повинен звернутися з офіційним листом на електронну адресу до Адміністратора (e-mail cityip.org.ua@gmail.com), повідомивши про вказані обставини та надати належні докази своїх реєстраційних даних.
  5. По завершенні процесу реєстрації Користувач отримує сервісне повідомлення на вказану ним під час заповнення Анкети реєстрації адресу електронної пошти. Реєстрація вважається завершеною лише після активації посилання, яке Користувач Порталу отримав на вказаний при реєстрації email.
  6. Після реєстрації Користувач отримує статус Учасника.
  7. Для входу на Платформу Користувачем формуються унікальні облікові дані — логін і пароль, які є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та / або Правилами. Ризик здійснення шахрайських та інших неправомірних дій з Аккаунтом Учасника у зв'язку з втратою пароля несе Учасник. Користувачеві рекомендується вибирати пароль достатньої складності, щоб уникнути можливість його підбору третіми особами.
  8. Вхід на Платформу зареєстрованим Учасником здійснюється кожен раз шляхом проходження процедури авторизації — введення логіна і пароля, переходу за гіперпосиланням, отриманого по електронній пошті, в результаті автоматичної авторизації з використанням технології cookies та іншими способами.
  9. Особа, яка авторизувалася на Платформі, вважається належним власником Аккаунта, доступ до використання та управління якого були отримані в результаті такої авторизації.
  10. Після реєстрації Аккаунта Учасник має право здійснювати наповнення Профілю контентом: додавати свої Проекти, ділитися інформацією, ідеями та думками, голосувати та коментувати та додавати інші матеріали до проектів відповідно до наданого функціоналу.
  11. При неможливості здійснення авторизації в зв'язку з втратою пароля, блокуванням Профілю, і з інших причин, Учасник має право звернутися до Адміністратора, або слідувати інструкціям, розміщеним в розділі «Реєстрація». Способи відновлення доступу до Аккаунту Профілю Учасника, авторизації Учасника, можуть бути змінені, скасовані або доповнені Адміністратором в односторонньому порядку.
 3. Права та обов’язки сторін
  1. Права та обов’язки Користувача
   1. Користувач зобов’язаний:
    1. під час реєстрації розміщувати лише правдиву особисту інформацію на Порталі;
    2. не створювати Аккаунт від імені іншої людини без належного дозволу;
    3. не створювати більше одного особистого облікового запису — Аккаунту;
    4. не використовувати аккаунт в комерційних цілях та/або розміщувати інформацію комерційного змісту на Порталі;
    5. не використовувати Портал, якщо він визнаний винним у скоєнні злочину у сфері кібербезпеки;
    6. не використовувати Портал та розміщений на його сторінках Контент для цілей, що суперечать законодавству України, цим Правилам, правам і законним інтересам Адміністратора Платформи та/або інших користувачів або третіх осіб, основам правопорядку та/або моральності;
    7. не здійснювати збір персональних даних інших Учасників; використовувати будь-які автоматичні чи автоматизовані засоби для збору інформації, розміщеної на Платформі.
   2. Користувач має право:
    1. зареєструватися на Платформі на умовах цих Правил;
    2. переглядати доступну інформацію на Платформі;
    3. репостити інформацію з Платформи.
  2. Права та обов’язки Учасника
   1. Учасник має всі права та обов’язки Користувача, Користувач не має прав та обов’язків Учасника до моменту реєстраціі на Платформі. Учасник має право:
    1. отримувати консультаційну допомогу від координаторів та учасників Платформи, відповідно до умов цих Правил та зазначеного функціоналу Платформи;
    2. створювати Профіль, на якому розміщувати свої Проекти, ідеї, дописи, та інші матеріали, які дозволяє розміщувати функціонал Платформи.
   2. Учасник зобов’язаний не розміщувати на Платформі фотографії, на яких крім нього зображені інші особи, без їх попередньої згоди, за винятком випадків, коли така згода не потрібна, та матеріали, які можуть бути оцінені як комерційна реклама у відповідності до Закону України «Про рекламу».
  3. Права та обов’язки Адміністратора
   1. Адміністратор не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами та/або Учасниками, однак на свій розсуд може сприяти у вирішенні виниклих конфліктів. Адміністратор має право призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача та/або Учасника до Платформи, в разі отримання від інших Учасників/Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку Користувача та/або Учасника на Платформі. Скарги можуть подаватися Адміністратору Платформи через електронну пошту cityip.org.ua@gmail.com
   2. Адміністратор не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Платформи.
   3. Адміністратор зобов’язаний:
    1. забезпечити функціонування Платформи в цілодобовому режимі, однак не гарантує відсутність перерв, пов'язаних з технічними несправностями або проведенням профілактичних робіт та функціонування Платформи в будь- який конкретний час в майбутньому або що він не припинить роботу.
    2. повідомляти Учасників, Користувачів про внесення змін до цих Правил шляхом розміщення повідомлення на Платформі з посиланням на такі зміни (надалі — повідомлення про зміни).
   4. Адміністратор має право:
    1. здійснювати поточне управління Платформою, визначати її структуру, зовнішній вигляд, дозволяти або обмежувати доступ Користувачів, Учасників до Платформи;
    2. в будь-який час змінювати оформлення Платформи, її зміст, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення, Контент Адміністрації та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Платформі, будь-які серверні додатки, з повідомленням Учасника або без такого;
    3. перевірити достовірність зазначеної при реєстрації інформації;
    4. на свій розсуд відмовити в реєстрації, заблокувати або видалити аккаунт Учасника, відмовити Учаснику в використанні їхнього аккаунту на Платформі або її окремих функцій;
    5. видалити або заблокувати аккаунт Учасника, якщо його обліковий запис буде містити неправдиву, недостовірну інформацію;
    6. видаляти без будь-яких причин і без попередження будь-який Контент, в тому числі Контент, який на розсуд Адміністратора порушує та/або може порушувати законодавство України, ці Правила, права інших Учасників або третіх осіб, завдавати їм шкоди або загрожувати безпеці;
    7. на свій розсуд видалити або передати права на ім'я Учасника або аналогічний засіб ідентифікації облікового запису Учасника у разі, якщо власник товарного знака скаржиться на ім'я аккаунта Учасника, яке безпосередньо не пов'язано з справжнім ім'ям власника аккаунта;
    8. на свій розсуд видаляти будь-яку інформацію (включаючи коментарі до фотографій, відео, будь-яких тем та інших Проектів, будь-які інші матеріали), в тому числі інформацію, яка розміщена Учасником, на Платформі в порушення законодавства України або цих Правил;
    9. заблокувати аккаунт Учасника, якщо він буде створювати інший аккаунт без дозволу Адміністратора;
    10. обробляти персональні дані Учасників, які були розміщені ними на Платформі;
    11. визначати правила поведінки на Платформі та вимагати від Користувачів, Учасників, їх виконання; надсилати листи повідомлення та пропозиціі учасникам Платформи. Допомогати користуватися Учасникам Платформи можливостями та функціоналом Платформи для реалізаціі визначенних цілей Платформи.
    12. в будь-який час вносити зміни в інформацію, яка опублікована на Платформі;
    13. направляти інформаційні повідомлення, електронні листи тощо про введення в дію нових, або скасування старих положень Правил, затвердження та оприлюднення нової редакції Правил, про проведення Конкурсів, та інші інформуючі чи попереджуючі листи.
 4. Порядок голосування
  1. Об’єктом голосування є Учасник.
  2. Проголосувати за Учасника може лише інший Учасник.
  3. Учасник не може здійснювати голосування за себе.
  4. Один Учасник може поставити лише 1 «лайк» (натискання на кнопку «+») чи 1 «дизлайк» (натискання на кнопку «-») одному Учаснику. Один Учасник може здійснити не більше 5 голосів за добу.
  5. Два «дизлайка» Учаснику Платформи знімають з нього 1 «лайк».
 5. Відповідальність
  1. Учасники, Користувачі, відповідно до норм чинного законодавства України, самостійно несуть відповідальність за порушення прав та законних інтересів третіх осіб у зв’язку із вказаною ними на Платформі інформацією, завантаженою фотокарткою, наданого (завантаженого) Проекту, іншої інформації, даних, розміщених, завантажених ними на Платформі.
  2. Адміністратор не несе відповідальності за порушення Учасником, Користувачем прав третіх осіб внаслідок використання Адміністратором даних, розміщених, завантажених Учасником на Платформі: використання інформації, фото, відео виступу, Проекту тощо.
  3. Учасник розуміє і визнає, що відповідальність за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графічні зображення, відео та інші матеріали («контент»), розміщені із застосуванням функцій Платформи, несе особа, яка створила (розмістила) цей контент. Це означає, що Учасник, а не Адміністратор, несе повну відповідальність за контент, який Учасник завантажує, відправляє, передає або створює іншим чином доступним за допомогою Платформи.
  4. Учасник приймає на себе всі ризики і наслідки, пов'язані з отриманням та/або розміщенням інформації в мережі Інтернет, взаємодією з іншими Учасниками, або третіми особами за допомогою Платформи, а також використанням Платформи та/або контенту.
  5. Адміністратор не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі Платформи і викликані ними втрату інформації. Адміністратор не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Учасника, Користувача, мобільних пристроїв, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Платформи або сайтів, доступних за гіперпосиланнями, розміщеними на Платформі.
  6. Адміністратор не несе відповідальності за підбір пароля третіми особами і будь-які дії, вчинені ними з використанням Аккаунта Учасника.
  7. Адміністратор не несе відповідальність за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду, або шкоду, спричинені в зв'язку з використанням Платформи, Контенту або інших матеріалів, до яких Учасник або інші особи отримали доступ за допомогою Платформи, навіть якщо Адміністратор Платформи попереджав або вказував на можливість заподіяння такого збитку або шкоди.
  8. Адміністратор не несе відповідальність за будь-які збитки, яка може бути заподіяна Учаснику, включаючи втрату даних, видаленням Аккаунта, Контенту або припиненням функціонування Платформи.
  9. Адміністратор не несе відповідальності за інформацію, відповіді на питання, звернення, будь-які інші коментарі та/або судження Учасника.
  10. Адміністратор не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Платформі Учасником або за коректність висловлювань Учасників.
  11. Учасник несе персональну відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, яку він завантажує на Платформу або іншим чином доводить до загального відома на Платформі або з її допомогою. Учасник зобов'язується самостійно вирішувати претензії третіх осіб, пов'язані з неправомірним розміщенням Контенту та інформації.
  12. Гіперпосилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщені на Платформі, що розміщуються в форумах, коментарях чи будь-яким іншим чином на Платформі не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністратора. Адміністратор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Учаснику, Користувачу в результаті переходу за таким гіперпосиланням.
 6. Інтелектуальна власність
  1. Користувач/Учасник гарантує Адміністратору, що на момент укладання цієї угоди йому належать всі виключні майнові права інтелектуальної власності та особисті немайнові права автора на інформацію, яка вноситься до Платформи, визначені у статті 424 Цивільного кодексу України та статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
  2. Користувач/Учасник гарантує Адміністратору, що використання Адміністратором інформації, внесеної Користувачем/Учасником до Платформи, не порушить будь- чиїх законних прав, у тому числі авторських, суміжних, патентних прав, прав на торговельну марку, прав власності, а також не заподіє шкоди будь-чиїй честі, гідності, діловій репутації, а також відповідає чинному законодавству України.
  3. При повному або частковому передрукуванні матеріалів Платформи, в тому числі Проектів Учасників, обговорень, коментарів, посилання на Платформу є обов'язковим. При повному або частковому відтворенні в Інтернеті гіперпосилання на Платформу є обов'язковим.
  4. Учасник, розміщуючи на Платформі інформацію (Проекти, інші матеріали), що належить йому на законних підставах, надає іншим Користувачам/Учасникам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання) виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює та/або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
  5. Будь-яке копіювання та розповсюдження Контенту Платформи заборонено. Допускається цитування даного контенту з обов'язковим гіперпосиланням на сторінку публікації.
  6. Забороняється будь-яке комерційне використання Контенту з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації.
  7. Весь контент Платформи захищений авторським правом і охороняються відповідно до законодавства України.
 7. Обробка персональних даних
  1. Персональні дані Користувача/Учасника, зазначені ним при реєстрації, а саме прізвище, ім'я, дата народження, місто проживання та інша інформація, відображена в Акаунті і Профілі Учасника (далі по тексту — персональні дані), обробляються Адміністратором для виконання цих Правил, надання послуг Користувачу/Учаснику за допомогою Платформи.
  2. Обробка персональних даних Користувача/Учасника здійснюється з моменту реєстрації Аккаунта і до моменту його видалення.
  3. Приєднуючись до Правил і розміщуючи дані в Акаунті, Користувач/Учасник висловлює свою згоду на обробку персональних даних Адміністратором, на відображення персональних даних в Профілі Учасника, а також на те, що персональні дані, зазначені у Аккаунті дані будуть вважатися загальнодоступними.
  4. Користувач/Учасник погоджується з тим, що Адміністратор в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам (в тому числі передачу знеособлених статистичних даних), знищення та інші необхідні в цілях виконання цих Правил та реалізації функціонування Платформи.
  5. Розміщуючи на Платформі свої персональні дані, Користувач/Учасник підтверджує, що робить це добровільно, а також те, що він добровільно надає їх Адміністратору для обробки. Якщо Користувач не згоден з викладеними вище умовами, то він не повинен реєструватися на Платформі або повинен негайно видалити свій Акаунт/Профіль і використовувати Платформу виключно для перегляду. Персональні дані не є предметом угоди.
  6. Адміністратор обробляє тільки ті персональні дані Користувача/Учасника, які були розміщені ним на Платформі. Персональні дані Користувача/Учасника обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Платформи.
  7. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних Користувачів/Учасників Платформи для забезпечення функціонування Платформи і подальшого надання їм послуг.
  8. Користувач/Учасник усвідомлює і погоджується, що інформація, яка розміщується ним в аккаунті, доступна для ознайомлення іншим відвідувачам Платформи.
 8. Зміни правил
  1. Адміністратор повідомляє Користувача, Учасника про внесення змін до цих Правил шляхом розміщення (публікації) повідомлення на Платформі з посиланням на такі зміни (надалі — повідомлення про зміни).
  2. Використання/продовження використання Користувачем/Учасником Платформи її (Платформи) після розміщення повідомлення про зміни до цих Правил свідчить про згоду Користувача/Учасника з змінами до цих Правил.
 9. Інші умови
  1. Адміністратор не є виконавцем робіт чи надавачем послуг, в тому числі в розумінні Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».
  2. Адміністратор зберігає за собою право змінювати Правила в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення або з ним, нова редакція Правил та/або все їх невід'ємні частини, які зазнали змін, вступають в силу з моменту опублікування на Платформі, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений Адміністратором при їх опублікування.
  3. За порушення цих Правил доступ Учасника до Платформи, окремих розділів Платформи може бути обмежений, призупинений або припинений на невизначений термін. Доступ може бути відновлений за письмовою заявою Учасника на розсуд Адміністратора.
  4. У випадку, якщо внаслідок порушення гарантій Адміністратору будуть виставлені або пред'явлені претензії і/або штрафи і/або позови і/або будь-які вимоги, Користувач/Учасник зобов’язується задовольнити і врегулювати їх від власного імені та за свій рахунок і/або відшкодувати Адміністратору всі понесені у зв’язку з цим збитки у розумінні п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України.
  5. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежного виконання Правил або у зв'язку з ними, сторони будуть вживати всіх заходів для їх врегулювання шляхом переговорів.
  6. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавством України.
  7. Платформа створена і використовується відповідно до законодавства України.
  8. Ці Правила набувають чинності з моменту їх розміщення на Платформі.

Справжнім я підтверджую, що ознайомлений з даними Правилами і не маю заперечень проти обробки, зберігання та використання моїх персональних даних у відповідності до цих Правил, в тому числі необхідних для реєстрації та отримання інформації на Порталі